سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
بردبارى همچون قبیله است و نزدیکان که فراهم کند مردم را براى یارى انسان . [نهج البلاغه]